มากกว่าที่คุณต้องการไหม ครีมรักษาสิว

มากกว่าที่คุณต้องการไหม ก็ต้องมาดูว่าที่คุณต้องการนะ เป็นอย่างที่คิดว่าไหม ผมเองก็คิดว่าเราไม่น่าเชือว่าจะต้องการมากว่าจริง ๆ หละ อิอิมาตามอ่านก็ได้ว่าเรานะต้องการมากวการหายนะ สิวที่เป็นมาก็ต้องการรักษามากๆเลย  คนเรานะต้องการไม่กี่อย่าง เราเองก็ต้องการให้คุนมาตามที่ต้องการนะ อิอิ ครีมรักษาสิว

Comments on this post

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackbacks and Pinbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL