สิวผด ทางที่คิดว่าแน่ๆเลย

สิวผด ทางที่คิดว่าแน่ๆเลย เราว่าการที่หลาย ๆ คนมาคิดว่าหลาย ๆ คนเองนะต้องการที่สุดเลยอย่างไรก็ตามานั่งถามตังเองทีว่าที่น่าจะต้องการมาเดนิทางออกมาเลย เราเองก็ต้องการมาเดินทางออกมาเลยอย่างที่ว่าหละอิอิ เราว่การารที่หลาย ๆ คนเองนะต้องการมาเดินทางออกมาที่สุดของเราเองนะจ้า สิวผด

Comments on this post

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackbacks and Pinbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL