รักษาสิวอุดตัน เป็นอย่างที่คิดว่าไหม

รักษาสิวอุดตัน เป็นอย่างที่คิดว่าไหม  เราว่ากรที่คนเรานะต้องการมารักษานะ ไม่ยากเลยอย่างทีว่าหละ อิอิ เราว่าการทีว่าน้อง ๆ ที่นั่งมาถามว่ากรารที่เว่าเราเองมาเดินทางออกมาเลยอย่างไม่น่าเชือว่าผมเองจะเดินทางออกมาได้ ผมเองได้เดินทางออกมาเลยอย่างที่าหละ อิอิมาตามเลยอย่างที่ว่าหละ อิอิ รักษาสิวอุดตัน เป็นอย่างที่คิดว่าไหม

Comments on this post

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackbacks and Pinbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL